Je vous souhaite la bienvenue parmi nous.contact whatsapp +1 829 288 4002 / +1 829 868 2417

On m'appelle Dominique Coraslin PDG de la station en ligne Radio Telemilenaire, nous émettons depui

On m'appelle Dominique Coraslin PDG de la station en ligne Radio Telemilenaire, nous émettons depui
BYENVINI CHAK MOUN SOU RADIO PAW LAN RADIOTELE MILENAIRE KE BONDYE DAVID LA JETE BENEDIKSYON LI SOU LAVI NOU ,KEL KONDWI NOU GIDE NOU EDE NOU POUN KAPAB RETE FIDEL NAN CHEMEN KAP MENNEN NOU DIREKTEMAN NAN LAVI KI PAP JANM FINI AN AMEN. RADIOTELE MILENAIRE RENMEN NOU ANPIL ANPIL ANN RETE SOUDE AK RADIO KONSA POU NANM NOU KA TOUJOU EDIFYE ATRAVE EMISYON NOU YO. AUDIO NOW +1 631 856 9643

PASTEUR MANUEL AVEK FR SMITH CORASLIN

PASTEUR MANUEL AVEK FR SMITH CORASLIN
Chers internautes voici une radio qui vous permettra de connaître les revelations de Dieu dans cette fin des temps des choses qui doivent arriver bientot .Des connaissances sur le Dieu veritable .RTM a le souci de votre âme de votre savoir,ainsi de votre marche avec Dieu .Une radio sans mensonge un aquis indispensable

TEKNISYEN YOVANNY AKONPANYE DE MAESTRO AQUELLA DORVIL KAP TRAVAY POU AVANSAMAN RADIO A

TEKNISYEN YOVANNY AKONPANYE DE MAESTRO AQUELLA DORVIL KAP TRAVAY POU AVANSAMAN RADIO A
Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p'ap pè anyen, paske, Seyè, ou la avèk mwen. Se baton ou ak gòl ou ki fè kè m' pa kase. 5 Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m' yo. Ou resevwa m', ou fè kè m' kontan ou ban m' tou sa m' bezwen. 6 Wi, mwen konnen w'ap toujou renmen m', w'ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m'. Se lakay ou m'ap rete tout tan tout tan.

YON EKIP KI METE MEN ANSANM POU N VANSE AVEC RADIO A

YON EKIP KI METE MEN ANSANM POU N VANSE AVEC RADIO A
Radio telemilenaire belongs to the Church of Jesus Christ of Haïti Puerto Principe. It is operated in order to propagate the gospel to the whole earth. In fact, the radio is known as the voice of the true Church that preaches the truth of the word. Programming, personnel and financial support come from donations. of its auditors and the Christian brothers

FRERE MAX KAP TRVAY AVEK FR JULIO POU AVANSMAN RADIO A

FRERE MAX KAP TRVAY AVEK FR JULIO POU AVANSMAN RADIO A

NOU DETEMINE POU N GENYN YON GRAN RADIO NAN REPIBLIQUE DOMINIKEN

NOU DETEMINE POU N GENYN YON GRAN RADIO NAN REPIBLIQUE DOMINIKEN
VIN POTE KOLE AK NOU POU AVANSMAN RADIO A
No hay publicaciones.
No hay publicaciones.